Η ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ συμμετέχει στη δράση του Δήμου Κοζάνης για την έμφυλη βία, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, στο πλαίσιο εορτασμού της 8ης Μαρτίου – Ημέρα της Γυναίκας.
Συμβολικά, δεκαεφτά αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Κοζάνης διατρανώνουν την αντίθεσή τους σε αυτή τη μορφή βίας.