Διοικηση

Ο Σύλλογος διευθύνεται από έμπειρο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν πρόσωπα από το χώρο του επιχειρείν, του πολιτισμού, των επιστημών, της αυτοδιοίκησης, υποστηριζόμενο από νομικούς συμβούλους, οικονομικούς συμβούλους, καταξιωμένη εταιρία Football Advisors, έμπειρη ομάδα συνεργατών, σε θέματα επικοινωνίας, marketing και δημοσίων σχέσεων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Θωμάς Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μάλλιαρης

Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Κουσίδης

Μέλος: Αντώνιος Ζερβανταρίδης

Μέλος: Ζήσης Παπαδόπουλος

Μέλος: Χρήστος Χρηστοφορίδης

Μέλος: Κωνσταντίνος Τσιρανίδης

Μέλος: Αναστάσιος Φιλιππίδης

Μέλος: Νικόλαος Παπαδόπουλος