Επικοινωνία

ΠΑΕ  Α.Ε.Π. Κοζάνης

Πανδώρας 2

2ος όροφος

Κοζάνη

Τηλέφωνο: 2461030626
Κινητό: 6949 23 6500

[email protected]
[email protected]